Jaký vliv má živočišná produkce na naši planetu?

O skleníkových plynech nás učili již ve škole. O globálním oteplování se vedou dalekosáhlé diskuze, někdy i spory. Co je však nesporné, je fakt, že bychom se měli chovat k naší planetě ohleduplně. Jednou z velkých příčin klimatických i jiných problémů je právě chov zvířat a živočišná produkce. Pokud se chcete o tomto tématu dozvědět více, doporučujeme shlédnout dokument H.O.P.E., a k tomu jsme pro vás vybrali následující statistiky:

  • Studie Oxfordské univerzity z roku 2018, která zatím nejobsáhleji analyzovala škody, jež zemědělství páchá na životním prostředí, konstatovala, že „vyhýbat se masu a mléčným výrobkům, je jediný a nejúčinnější způsob, jak zmírnit dopady zemědělské výroby na planetu Zemi, neboť zemědělská výroba je zdrojem pouze 18 % kalorií, spotřebovává však celých 83 % zemědělské půdy“.
  • Zpráva organizace Greenpeace z roku 2018 přinesla informaci, že „chceme-li se vyhnout nebezpečné změně klimatu a nadále plnit cíle Pařížské dohody, musíme do roku 2050 omezit globální produkci masa a mléčných výrobků na polovinu“. Pokud se tak nestane, pak zemědělství v dalších desetiletích v celosvětovém měřítku vyprodukuje 52 % emisí skleníkových plynů, přičemž 70 % z tohoto množství bude pocházet z produkce masa a mléčných výrobků.
  • Rostlinná strava snižuje míru využití půdy o 76 %, takže množství skleníkových plynů a dalšího znečištění, které způsobuje potravinářská výroba, klesá o 50 %.
  • Podle studie uvedené v publikaci Environmental Research Letters je konzumace rostlinné stravy třikrát účinnější, než praní oblečení ve studené vodě, čtyři krát účinnější, než sušení prádla na šňůře nebo recyklování a osm krát účinnější, než používání modernějších žárovek.
  • Čtyři lidé z pěti si nejsou vědomi skutečnosti, že živočišná výroba je hlavní příčinou změny klimatu. Zdroj: Průzkum agentury Opinion Matters pro organizaci Vegan Society ze 14.–16. července 2017, do něhož se zapojilo 2011 dospělých Britů.
  • Nakupovat lokální a sezónní suroviny je důležité rozhodnutí, které ovšem bledne ve srovnání s dopady, které může mít změna způsobu stravování.
  • Co se týče výběru jídla, vždy můžeme být udržitelnější, ovšem ze všech druhů stravování jsou právě běžně dostupné veganské potraviny tím nejudržitelnějším.
  • Podle zprávy institutu Chatham House z roku 2014: „Hlavním producentem skleníkových plynů je chov hospodářských zvířat … není pravděpodobné, že se zvyšování teploty v celosvětovém měřítku podaří udržet pod dvěma stupni Celsia, pokud neproběhne radikální změna v míře konzumace masa a mléčných výrobků.“
 • Maso vytvořené za použití tkáňového inženýrství (tzv. „kultivované maso“), lze vyrobit s nižším množstvím emisí skleníkových plynů (o 96 %), nižší spotřebou energie (o 45 %), menším využitím půdy (o 99 %) a menší spotřebou vody (o 96 %) než běžné maso.
 • Pouhé tři masokombináty – JBS, Cargill a Tyson – vyprodukovaly podle odhadů v roce 2016 více skleníkových plynů než celá Francie.
 • Zpráva OSN z roku 2010 uvádí, že klíčovým předpokladem záchrany světa před hladem, palivovou krizí a nejhoršími dopady klimatické změny, je globální příklon k veganské stravě.
 • Henning Steinfeld, vedoucí oddělení informací a strategie chovu hospodářských zvířat Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a vedoucí autor zprávy OSN pod názvem Dlouhý stín hospodářských zvířat, v roce 2006 konstatoval: „Hospodářská zvířata jsou jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů k nejzávažnějším ekologickým problémům. K nápravě situace je třeba přijmout okamžitá opatření.“

 

Na jednu stranu zní tato data poněkud děsivě. My se ale na ně díváme pozitivně. Jako na cestu, jak zlepšit naše životní prostředí a hlavně, jak ho dlouhodobě udržet. Je totiž velmi jednoduché nakoupit méně masa, mléka, vajec, případně vůbec žádná, a tím pádem nebude ani potřeba živočišné produkce tak velká. Malá změna u každého z nás znamená velkou změnu pro naši planetu.

Vaše SINEA!